دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات

ردیف عنوان دوره سرفصل های آموزشی تعداد ساعت
1 دولت الکترونیکی
 • آشنایی با مفهوم دولت الکترونیکی
 • بیان مزایا و دستاوردهای دولت الکترونیکی
 • تشریح گونه ها و مدل های مختلف دولت الکترونیکی
 • آمادگی الکترونیکی
 • ذکر محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیکی
 • آشنایی با قوانین بالادستی در حوزه دولت الکترونیکی
 • آشنایی با کاربردها ، نوآوری ها و نقش های فناوری اطلاعات
8
2 مهارت های سازمانی فناوری اطاعات
 • معماری سازمانی
 • کاربردها و قابلیت های فناوری اطلاعات در پشتیبانی از تصمیم های مدیریتی
 • مدیریت فرآیندهای سازمانی
 • امنیت اطلاعات
10
ردیف عنوان دوره سرفصل های آموزشی تعداد ساعت
1 حاکمیت فاوا (اصول،چارچوب و استقرار)
 • اصول و مبانی حاکمیت فاوا
 • چارچوب های حاکمیت فاوا
 • استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب COBIT
12
2 مدیریت خدمات فاوا و ITIL
 • اصول و مفاهیم مدیریت خدمات فاوا
 • معرفی چارچوب ITIL
 • بررسی فرایندهای ITIL
12
3 مدیریت فرآیندهای سازمانی
 • اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی
 • مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)
 • مدل سازی ، کنترل و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPMS)
12
4 معماری فناوری اطلاعات سازمانی
 • مبانی و کاربرد معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی
 • آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های معماری سازمانی
 • مدل بلوغ توانمندی معماری سازمانی کار عملی با ابزارهای مدل سازی و معماری
 • آشنایی با اصول ، مفاهیم و پروتکل های معماری سرویس گرا
 • کاربرد سرویس گرایی در تعامل پذیری
 • بین سازمانی و استقرار دولت الکترونیک
 • مراحل پیاده سازی معماری سرویس
20
5 تحلیل و طراحی سیستم
 • آشنایی با انواع متدلوژی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
 • آشنایی با ابزارهای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
 • آشنایی با زبان های مدل سازی تولید نرم افزار
16
6 مهندسی شبکه
 • اصول و مبانی شبکه
 • سوئیچینگ و مسیریابی
 • امنیت ، نگهداری و عیب یابی شبکه
30
7 مدیریت امنیت اطلاعات
 • تشریح الزامات ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
 • ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
 • مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
 • اندازه گیری اثر بخشی امنیت اطلاعات
 • تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی
 • تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)
 • آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت (SOC)
20
8 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژهای فناوری اطلاعات
 • آشنایی با استانداردها و نرم افزارهای مدیریت پروژه
12
9 آشنایی با مفاهیم رایانش ابری
 • مزایا و معایب و خدمات مبتنی بر آن
 • چارچوب به کارگیری و استفاده از خدمات رایانش ابری
 • مبانی امنیت در رایانش ابری
8
10 مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/متن باز
 • چارچوب کلی مهاجرت به نرم افزارهای آزاد/متن باز و زیر ساخت های لازم
 • معرفی طرح ملی نرم افزارهای آزاد/متن باز (لینوکس فارسی)
 • معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار
16
کلیه حقوق برای موسسه کهکشان نور محفوظ بوده و هرگونه برداشت غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.
Copyright © 2000-2019 Kahkeshan. All rights reserved
WhatsApp chat WhatsApp مکالمه از طریق